ارور dE لباسشویی ال جی

۲۵ مرداد ۱۳۹۹
ارورهای لباسشویی ال جی

ارورها یا کد خطاهای لباسشویی ال جی

به هنگام ساخت ماشین لباسشویی ال جی حروفی را تعیین کردند که به کد خطا یا ارور معروف می باشد که در هنگام بروز هر گونه […]